Odmítnutí odpovědnosti

Home " Odmítnutí odpovědnosti

Následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti je poskytováno společností webcam.lgbt a slouží k obecným informačním účelům. Veškeré informace na našich webových stránkách jsou poskytovány s cílem přinést našim uživatelům hodnotu. Při používání našich stránek dodržujete, že neneseme žádnou odpovědnost za vaše jednání. Používání našich webových stránek a obsahu je výhradně na vaše vlastní riziko. Náš obsah má uživatelům pomoci lépe se rozhodovat a poskytnout nejnovější nabídky. Díky rozsáhlému průzkumu námi generované informace nepředstavují žádné právní informace ani neporadí. Neneseme žádnou odpovědnost za případné finanční ztráty nebo škody a je na uživateli, aby převzal odpovědnost. Přečtením této části souhlasíte s tímto prohlášením o vyloučení odpovědnosti.

Všichni modelové a modelky na doporučených stránkách jsou starší 18 let. Tyto společnosti, které doporučujeme, dodržují předpisy a regulace, aby se ujistily, že tomu tak je. Jakmile navštívíte některou z těchto webových stránek, spadáte do jejich působnosti sporů. Pokud dojde k jakýmkoli neshodám, řešte je s těmito společnostmi, nikoli s námi. Je na těchto společnostech, aby zajistily, že jimi nabízené služby jsou skutečné a v souladu s oborovými předpisy.

Snažíme se, aby všechny informace uvedené na stránkách byly správné. Vezměte prosím na vědomí, že webové stránky zaměřené na zábavu, jako jsou tyto, nesou prvek osobní odpovědnosti. Některé informace, které na našich stránkách generujeme, jsou součástí našich recenzí a vztahů s partnery. Ceny a nabídky se mohou v době návštěvy těchto stránek měnit, proto upozorňujeme, že máme právo je změnit.

© Copyright 2023
cs_CZCzech