2257 Δήλωση

Αρχική σελίδα " 2257 Δήλωση

2257 Απαιτήσεις τήρησης αρχείων Δήλωση συμμόρφωσης

Η webcam.lgbt δεν είναι ο παραγωγός οποιουδήποτε περιεχομένου ενηλίκων ή σεξουαλικών εικόνων που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα. Σε συμμόρφωση με τον Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, Τίτλος 18, Τμήμα 2257, όλα τα μοντέλα, οι ηθοποιοί, οι ηθοποιοί και άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται σε οποιαδήποτε οπτική απεικόνιση σεξουαλικής συμπεριφοράς που εμφανίζεται ή περιέχεται με άλλο τρόπο στην ιστοσελίδα webcam.lgbt ήταν άνω των δεκαοκτώ ετών κατά τη στιγμή της δημιουργίας των εν λόγω απεικονίσεων. Τα αρχεία που απαιτούνται από το USC 2257 τηρούνται στους αρχικούς παραγωγούς.

© Copyright 2023
elGreek