2257 Oświadczenie

Strona główna " 2257 Oświadczenie

2257 Wymagania dotyczące prowadzenia rejestrów Oświadczenie o zgodności

webcam.lgbt nie jest producentem żadnych treści dla dorosłych ani obrazów seksualnych znajdujących się na stronie. Zgodnie z Kodeksem Stanów Zjednoczonych, Tytuł 18, Sekcja 2257, wszystkie modelki, aktorzy, aktorki i inne osoby, które pojawiają się w jakimkolwiek wizualnym przedstawieniu zachowania o charakterze seksualnym pojawiającym się lub w inny sposób zawartym w lub na webcam.lgbt były w wieku powyżej osiemnastu lat w momencie tworzenia takich przedstawień. Zapisy wymagane przez USC 2257 są przechowywane u oryginalnych producentów.

© Copyright 2023
pl_PLPolish